Knihovny

logo.jpg

SVĚT KNIHY, s.r.o.

Fügnerovo náměstí 1808/3, 12000 Praha - Nové Město

.Společnost organizuje výstavy a veletrhy - knižní veletrh Svět knihy, prezentaci českých nakladatelství v zahraničí a export knih,… Zobrazit více

Husova knihovna v Modřanech, příspěvková organizace

Komořanská 35/12, 14300 Praha - Modřany

Půjčování knih, novin, časopisů a dalších informačních materiálů, pořádání osvětových, výchovných a kulturních programů k podpoře… Zobrazit více

Ústav T.G. Masaryka, o.p.s.

Jilská 352/1, 11000 Praha - Staré Město

Vydavatelská a nakladatelská činnost, organizování vědeckých, společenských, kulturních a vzdělávacích akcí

ARCHEOCENTRUM - Institut pro archeologii a památkovou péči středních Čech o.p.s.

Malátova 395/13, 15000 Praha - Smíchov

Provádění nedestruktivních archeologických výzkumů, stavebně historických průzkumů, zpracování archeologických dat a geodetické práce., … Zobrazit více

ARCHIVUM, s.r.o.

Pařížská 128/22, 11000 Praha - Josefov

Vedení spisovny, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČESKÉ ART STUDIO, s.r.o.

Děkanská 169/14, 14000 Praha - Michle

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Národní knihovna České republiky

Mariánské náměstí 190/5, 11000 Praha - Staré Město

Hostinská činnost, digitalizace a přenos dokumentů na mikrofilmy, mechanická očista knihovního fondu

NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s.

Pod Vyšehradem 69/20, 14700 Praha - Podolí

Reklamní činnost a marketing, výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, specializovaný maloobchod, … Zobrazit více

Scena.cz o.p.s.

Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha - Žižkov

Vydavatelské a nakladatelské činnosti, reklamní činnost a marketing

Knihovna na Vinohradech samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou

Vinohradská 1431/69, 12000 Praha - Vinohrady

Poskytování univerzálních knihovnických služeb za stanovené půjčovné, doplňování knihovních fondů (knih, novin, časopisů atd.), jejich… Zobrazit více

Firmy 110 z 30