Knihovny

logo.jpg

SVĚT KNIHY, s.r.o.

Fügnerovo náměstí 1808/3, 12000 Praha - Nové Město

.Společnost organizuje výstavy a veletrhy - knižní veletrh Svět knihy, prezentaci českých nakladatelství v zahraničí a export knih,…

Národní knihovna České republiky

Mariánské náměstí 190/5, 11000 Praha - Staré Město

Hostinská činnost, digitalizace a přenos dokumentů na mikrofilmy, mechanická očista knihovního fondu

NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s.

Pod Vyšehradem 69/20, 14700 Praha - Podolí

Reklamní činnost a marketing, výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, specializovaný maloobchod, …

Scena.cz o.p.s.

Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha - Žižkov

Vydavatelské a nakladatelské činnosti, reklamní činnost a marketing

Knihovna na Vinohradech samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou

Vinohradská 1431/69, 12000 Praha - Vinohrady

Poskytování univerzálních knihovnických služeb za stanovené půjčovné, doplňování knihovních fondů (knih, novin, časopisů atd.), jejich…

Knihovna AV ČR, v.v.i.

Národní 1009/3, 11000 Praha - Staré Město

Nabídka meziknihovních výpůjčních, referenčních, rešeršních a reprografických služeb, přístupu na internet a do on-line katalogu.

KNIHOVNA A TISKÁRNA PRO NEVIDOMÉ K.E.MACANA

Ve Smečkách 602/15, 11000 Praha - Nové Město

Zpřístupnění důležitých informací prostřednictvím Braillova písma.

Státní technická knihovna

Technická 2710/6, 16000 Praha - Dejvice

STK je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna. Fond STK je největší český fond domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a…

Ústav T.G. Masaryka, o.p.s.

Jilská 352/1, 11000 Praha - Staré Město

Vydavatelská a nakladatelská činnost, organizování vědeckých, společenských, kulturních a vzdělávacích akcí

ARCHIVUM, s.r.o.

Pařížská 128/22, 11000 Praha - Josefov

Vedení spisovny, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Firmy 110 z 30