Knihovny

Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace

nám. Republiky 856/1, 77900 Olomouc

Poskytování a uspokojování veřejných knihovnických a informačních služeb a všestranné napomáhání vzdělávání občanů a vykonávání… Zobrazit více

Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace

Lipovská 296/10, 79001 Jeseník

Kvp zajišťuje prostřednictvím veřejné knihovny dostupné knihovnické služby především občanům jeseníku, spolupracuje s dalšími střediskovými… Zobrazit více

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace

Velehradská třída 714, 68601 Uherské Hradiště

Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, případně celé Čr… Zobrazit více

Knihovna města Mladá Boleslav

tř. Václava Klementa 1229, 29301 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II

Získávat, zpracovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond se zřetelem na potřeby uživatellů knihovny, zpřístupňovat… Zobrazit více

Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, příspěvková organizace

Hlavní 239/23, 35201 Aš

Oddělení informační centrum - hlavním účelem informačního centra je propagace města, informační činnost, rozvoj kultury a cestovního ruchu.… Zobrazit více

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Na Sadech 1856/27, 37001 České Budějovice - České Budějovice 3

Jihočeská vědecká knihovna v Českých budějovicích (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy, která… Zobrazit více

Krajská knihovna Vysočiny

Havlíčkovo náměstí 87, 58001 Havlíčkův Brod

Digitalizuje historické tisky, periodika a hudebniny a navazuje v této oblasti spolupráci s muzei a archivy v regionu, krajská knihovna… Zobrazit více

Městská knihovna Česká Třebová

Smetanova 173, 56002 Česká Třebová

Organizace vykonává hlavní předmět činnosti ve smyslu zákona č. 257/2001 sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických… Zobrazit více

Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace

Skálovo nám. 177/1, 79601 Prostějov

Město prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením městského zastupitelstva v prostějově ze dne 23. 4. 1998 ke dni 1. 9. 1998 podle… Zobrazit více

Městská knihovna Český Těšín

Ostravská 1326/67, 73701 Český Těšín

Kopírovací služby, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a, prodej /vyjma zboží uvedeného v přílohách 1-3, živnostenského zákona č.… Zobrazit více

Firmy 4150 z 200