Knihovny

Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace

Lipovská 296/10, 79001 Jeseník

Kvp zajišťuje prostřednictvím veřejné knihovny dostupné knihovnické služby především občanům jeseníku, spolupracuje s dalšími střediskovými…

Městská knihovna Jindřichův Hradec

U Knihovny 1173, 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II

Budování univerzálního knihovního a informačního fondu se zřetelem k potřebám uživatelů, budování fondu dokumentů s regionální tématikou, …

Městská knihovna Polička

Palackého nám. 64, 57201 Polička - Polička-Město

Budování knihovních fondů, půjčování knih a ostatních informačních materiálů, poskytování bibliografické a informační služby, půjčování…

Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace

Skálovo nám. 177/1, 79601 Prostějov

Město prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením městského zastupitelstva v prostějově ze dne 23. 4. 1998 ke dni 1. 9. 1998 podle…

Městská knihovna Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem

Knihovna v souladu se zákonem č. 257/2001 sb. poskytuje knihovní služby, absenční a presenční půjčování dokumentů, shromažďuje knihovní…

Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace

17. listopadu 630/6, 78701 Šumperk

Kopírovací práce, reklamní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a

Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, příspěvková organizace

Hlavní 239/23, 35201 Aš

Oddělení informační centrum - hlavním účelem informačního centra je propagace města, informační činnost, rozvoj kultury a cestovního ruchu.…

Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 71, 75301 Hranice - Hranice I-Město

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a…

Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

Podolská 156, 74741 Hradec nad Moravicí

Základní činnosti organizace:, Činnost knihovny podle zákona č. 257/2001 sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných…

Knihovna města Mladá Boleslav

tř. Václava Klementa 1229, 29301 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II

Získávat, zpracovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond se zřetelem na potřeby uživatellů knihovny, zpřístupňovat…

Firmy 4150 z 200