Knihovny

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV

Jeronýmova 517, 51101 Turnov

Specializovaný maloobchod, zabezpečení všeobecného a rovného přístupu všem občanům a institucím města a regionu ke kulturním hodnotám a…

Městská knihovna Český Těšín

Ostravská 1326/67, 73701 Český Těšín

Kopírovací služby, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a, prodej /vyjma zboží uvedeného v přílohách 1-3, živnostenského zákona č.…

Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 71, 75301 Hranice - Hranice I-Město

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a…

Městská knihovna Písek

Alšovo nám. 75/13, 39701 Písek - Vnitřní Město

Buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám občanů města a plnění účelu svého zřízení, buduje a zpřístupňuje…

Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace

17. listopadu 630/6, 78701 Šumperk

Kopírovací práce, reklamní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a

Městská knihovna

náměstí T. G. Masaryka 170/22, 47001 Česká Lípa

Reklamní činnost a marketing, zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy, průzkum trhu

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové

Zámecké nám. 185/1, 57101 Moravská Třebová - Město

Zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu veřejné knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fundu jiné…

Městská knihovna Dačice

Pantočkova 89, 38001 Dačice - Dačice IV

Městská knihovna dačice je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro…

Knihovna na Vinohradech samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou

Vinohradská 1431/69, 12000 Praha - Vinohrady

Poskytování univerzálních knihovnických služeb za stanovené půjčovné, doplňování knihovních fondů (knih, novin, časopisů atd.), jejich…

Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace

Skálovo nám. 177/1, 79601 Prostějov

Město prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením městského zastupitelstva v prostějově ze dne 23. 4. 1998 ke dni 1. 9. 1998 podle…

Firmy 2130 z 200